JNJ INTERNATIONAL

เราเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการเรียนต่อไต้หวันกว่า 16 ปี

About us

Image

เราคือ JNJ ผู้เชี่ยวชาญด้านการศึกษาต่อในเอเชีย ซึ่งมีประสบการณ์แนะแนวศึกษาต่อในเอเชีย มานานกว่า 15 ปี โดย คุณ Ming-Kai Chang ชาวไต้หวัน ผู้มุ่งมั่นที่จะยกระดับการศึกษาต่อในเอเชียให้ทัดเทียมกับ ทางยุโรปและอเมริกา 

 • แนะนำคอร์สเรียนและมหาวิทยาลัย

 • ติดต่อมหาวิทยาลัยและข้อมูลเชิงลึก

 • ดำเนินการสมัครเรียนและสมัครทุนของมหาวิทยาลัย

 • ดำเนินการสมัครทุน MOE, ICDF, HES

 • บริการชำระค่าเล่าเรียน

 • บริการตรวจเช็ค study plan

 • บริการรับรองเอกสาร

 • ดำเนินการวีซ่า

 • บริการจองห้องพักและจัดหาที่พัก

 • บริการจองเที่ยวบิน

 • บริการจองรถรับส่งสนามบิน

 • บริการข้อมูลก่อนการเดินทาง

 • บริการให้คำปรึกษาตลอดหลักสูตร

ทำไมจึงควรใช้บริการของ JNJ

ปรึกษาฟรี! แอดไลน์

เพิ่มเพื่อน