Our student

น้อง ๆ ที่ผ่านการคัดเลือกได้ไปเรียนต่อไต้หวันกับ JNJ ของเราค่ะ
ขอขอบคุณท่านรองอธิการบดีพร้อมกับเจ้าหน้าที่มหาวิทยาลัย Feng Chia พร้อมกับพี่ๆจาก JNJ Internationalที่ดูแลนีลเป็นอย่างดีตั้งแต่ขั้นตอนการเตรียมเอกสาร การสมัคร รวมถึงขั้นตอนการทำวีซ่าที่ค่อนข้างละเอียดและซับซ้อนเพราะว่า นีลไม่ได้เรียนจบ ม.ปลายจากประเทศไทย และก็ขอขอบคุณ ทางมหาวิทยาลัย Feng Chia ที่ได้มอบทุนการศึกษามาให้นีลด้วยค่ะ

 
Bachelor of International Business Administration
Feng Chia University - Fall Semester 2017
ขอบคุณทีมงาน JNJ ที่ให้คำแนะนำและดูแลการสมัครเรียนของน้องปาร์คเป็นอย่างดี แม้เวลาในการสมัครจะค่อนข้างกระชิดชั้นและการจัดเตรียมเอกสารต่างๆ ต้องอาศัยความละเอียดและเชี่ยวชาญเป็นอย่างมาก เราจึงตัดสินใจเลือก JNJ มาเป็นผู้ช่วยดูแลในทุกขั้นตอนซึ่งเจ้าหน้าที่ทุกคนก็ดูแลกันอย่างเต็มที่ และยังคอยให้คำปรึกษาอย่างใกล้ชิดทำให้การเรียนต่อของน้องปาร์ค ที่มหาวิทยาลัยฝงเจี่ยสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี


Pre-Major Program for International Freshman Students
Feng Chia University - Fall Semester 2017